Игри

Информация за страница Кнежа

Кнежа е известен със своя институт по царевица. Той е създаден през 1924 г. със заповед на министъра на земеделието за създаване на опитно поле към практическото земеделско училище. През първите години на организация се правят и първите опити по агротехника, селекция на царевица,слънчоглед, ечемик, овес и др. През 1931 г. опитното поле прераства в Земеделска опитна станция, като заедно с това се разширява и обменът на изследванията. През 1950 г. станцията вече е Институт по агротехника, а през 1954 г. той се обединява със Станцията по животновъдство. В резултат на това обединение се създава Комплексен научноизследователски институт, който има за задача да обслужва Северозападна и централна Северна България. От 1962 г. вследствие реорганизация в структурата се създава Научноизследователски институт по царевицата, който отговаря за националната програма с тази структура и също така координира научноизследователската дейност в страната. От 1982 г. институтът влиза в създадената Селскостопанска академия, а от 2000 г. е постоянно звено в системата на Националния център за аграрни науки.

   Сред обществените институции в града си струва да бъдат споменати читалище Борба и младежката организация на Червения кръст. В града функционира и самодеен театър, който изнася представления на сцената на читалището - Златна мина, Червената шапчица, Няма да платим, няма да платим и др.са част от репертоара на театралната трупа. В продължение на три дни всяка година пък се провежда фестивалът Звезден прах. Неговото първо издание се състои през 2008 г. като регионален фестивал за любителски театри по инициатива на читалище Борба. Днес фестивалът се състои благодарение както на читалището, така и на други културни институции и спонсори. Целта на фестивала е представянето на различни постановки, жанрове и тенденции в съвременния любителски театър, както и да се насърчават обменните срещи между театрите и техните колективи. Съгласно правилата на Международната аматьорска театрална организация фестивалът не бива да се възприема като състезание. Той организира ежегодно екип от наблюдатели, които подпомагат актьорите благодарение на своите професионални съвети. Организационният комитет има за задача да определи колко представления ще бъдат изиграни по време на фестивала. Всяка трупа изнася представление,за предпочитане без антракт. Също така то трябва да бъде не по-дълго от 60 минути с изключение на случаите, одобрени от организационния комитет.

    Общинският исторически музей в град Кнежа започва официално да функционира като музейна сбирка от 11 февруари 1971 г. Това се случва под ръководството на Стефан Петров, който още от 1968 г. стартира публикуването на редица исторически статии за миналото на града. От 1969 г. пък започва конкретна събирателска дейност за създаването на музейна сбирка. През следващите години съхраняваното в музея историческо богатство се увеличава. През 1985 г. пък общината започва реставрирането на сградата, след като я откупува. Традиционният градски панаир се провежда всяка година в края на месец август. Сред родените в града известни личности пък личат имената на художниците Пламен Кандински и Любен Диманов, както и на футболистите Валентин Илиев, Илия Вълов и Кристиян Тафраджийски. В града освен споменатия вече театрален фестивал Златен прах се провеждат и два песенни – Златна царевица и Песен се носи над равно поле.

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker